hero image

Predstavljamo Polikliniku Salvea!

 

Dječja Poliklinika Salvea osnovana je 2023. godine s ciljem pružanja cjelokupne pedijatrijske zdravstvene skrbi putem holističkog pristupa.

 

Misija Poliklinike:  pružiti pacijentima široki spektar pedijatrijskih usluga, promovirajući ne samo fizičko zdravlje, već i emocionalno i mentalno blagostanje. U poliklinici vas čekaju moderne i opremljene prostorije, toplo i prijateljsko okruženje za djecu i roditelje, potpuna posvećenost pacijentu, multidisciplinarni tim pedijatara i subspecijalista, psihologa, nutricionista, fizioterapeuta i ostalih stručnjaka iz područja dječjeg zdravlja.

 

U Poliklinici Salvea istovremeno možete zatražiti uslugu cijepljenja, obaviti suvremene i brze dijagnostičke postupke, dobiti psihološko i nutricionističko savjetovanje fizikalnu terapiju i druge usluge.
 
Tim Poliklinike Salvea čine vrhunski stručnjaci: Milivoj Jovančević, izv. prof., dr. sc., primarijus, Monika Ačimović, dr. med., spec. pedijatrije, Ante Mazalin, dr. med., spec. pedijatrije.

 

Više informacija potražite na službenim stranicama Poliklinike:

Sistematski pregled za djecu, poznat i kao preventivni pregled ili pregled redovitog praćenja zdravlja, je pregled prema svim organskim sustavima u svrhu prevencije te ranog otkrivanja eventualnih bolesnih stanja i uključuje niz medicinskih postupaka kako bi se pratilo fizičko i emocionalno zdravlje djeteta.
 
Ovo je važan način održavanja dobrobiti djeteta i otkrivanja eventualnih zdravstvenih problema u ranim fazama. Sistematski pregledi obavljaju se redovito tijekom djetinjstva, u različitim dobima.

 

 

Uobičajeni elementi sistematskog pregleda su:

Liječnik prikuplja informacije o povijesti bolesti djeteta, prehrambenim navikama, načinu života itd.
Mjeri se djetetova visina, težina, obujam glave i drugi tjelesni parametri u svrhu praćenja rasta i razvoja djeteta.
Liječnik pažljivo pregledava različite dijelove tijela, uključujući srce, pluća, uši, nos, grlo, oči, trbuh i kožu. Sve to kako bi provjerio jesu li svi organi i sustavi u funkciji.
Ukoliko je potrebno, liječnik pregledava cijepnu knjižicu i po potrebi se obavlja cijepljenje.
Za mlađu djecu, liječnik procijenjuje razvojne prekretnice poput hodanja, govora, motoričkih vještina itd.
Liječnik na kraju ostavlja vrijeme za odgovaranje na sva roditeljska pitanja, rješavanje bilo kakvih zabrinutosti te pružanje potrebnih savjeta.

 

Želiš osvojiti sistematski pregled?

Pogledaj pravila u nastavku i saznaj kako.

 

 

Članak 1. Organizator Organizator nagradnog natječaja je Medika d.d. Capraška 1, Zagreb; OIB:94818858923 u daljnjem tekstu: Organizator. Ovaj nagradni natječaj ni na koji način nije sponzoriran ili promoviran od strane Instagrama niti je povezan s Instagramom. Članak 2. Trajanje, svrha i mjesta provođenje nagradnog natječaja Nagradni natječaj Pharmeria i Poliklinika Salvea - KVIZ (u daljnjem tekstu: Natječaj) provodi se u svrhu promocije Organizatora na službenim Instagram stranicama Pharmeria (https://www.instagram.com/pharmeria/ Nagradni natječaj započinje na dan objave nagradnog vizuala na Instagram stranicama „@pharmeria“ i traje do dana istaknutog u objavi nagradnog vizuala natječaja na Instagram stranici „@pharmeria“. Odnosi se na cijelo područje Republike Hrvatske. Sponzor nagrade je Poliklinika Salvea. Osoba koja se prijavi radi sudjelovanja na Natječaju dalje se u tekstu naziva Sudionik. Članak 3. Pravo sudjelovanja Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj starije od 18 godina na dan početka ovog Natječaja, izuzev zaposlenika Organizatora i Poliklinike Salvea, kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća) – kao i niti jedna druga osoba koja je sudjelovala u pripremi ovog Natječaja. Nagradu u sklopu Natječaja ne može osvojiti ni osoba koja je osvojila nagradu u sklopu bilo kojeg natječaja Organizatora koji se odvijao na Instagram stranici Organizatora u posljednja tri (3) mjeseca od datuma početka ovog Natječaja. Članak 4. Način sudjelovanja i opis nagradnog natječaja Cilj Natječaja je da Sudionik ispuni Kviz na stranici kahoot.it na koju dolaze putem poveznice na objavi koja komunicira natječaj na službenoj Instagram stranici Pharmeria. Nagrađuje se 2 sudionika koji najbrže te točno odgovore na najveći broj pitanja u kvizu. Natječaj se sastoji od 1 kviza te su za kviz predviđena dva dobitnika (ukupno 2 dobitnika). Sudionik se može prijaviti za kviz samo jedanput. Organizator neće imati pristup korisnikovom Instagram profilu, niti će se koristiti i pristupati korisnikovim podacima na toj mreži, osim onih podataka koji su javno dostupni. Svako korištenje lažnih ili dvostrukih profila ili opravdana sumnja u postojanje istih, sankcionirat će se eliminacijom Sudionika iz Natječaja. Organizator ne može znati koji osobni podaci će biti preneseni društvenim mrežama, niti na koji način i u kojem opsegu će takvi podaci biti korišteni od strane istih ili trećih osoba. Preporuča se Sudioniku da se upozna s pravilima zaštite podataka na spomenutim društvenim mrežama. Članak 5. Odabir dobitnika Dobitnik nagradnog natječaja bit će izabran na sljedeći način: prilikom rješavanja kviza bilježi se brzina odgovaranja i točnost odgovora, sustav prema danoj e-mail adresi bilježi brzinu i točnost te automatski rangira Sudionike na listu. Najbrži Sudionik s najviše točnih odgovora, dobitnici nagradnog natječaja, bit će objavljeni u roku od 12 (slovima: dvanaest) sati nakon završetka nagradnog natječaja, na Instagram stranicama Pharmeria (https://www.instagram.com/pharmeria/ Ime dobitnika nagrada bit će objavljena sukladno odredbi članka 10. ovih Pravila. Članak 6. Fond nagrada koji utvrđuje Organizator Fond nagrada sastoji se od : Sistematski pregled za djecu u Poliklinici Salvea – 2 kom Kako preuzeti nagradu Nakon završetka Natječaja, dobitnik će o osvojenoj nagradi biti obaviješten putem Instagram korisničkog računa s kojim je igrao Kviz s pozivom da dostave svoje podatke (osobni podaci: ime, prezime, adresu prebivališta i/ili boravišta, kontakt – telefon). Poslani podaci će isključivo biti korišteni za potrebe preuzimanja nagrade te će biti pohranjeni u skladu s regulativom o zaštiti osobnih podataka. Koje Vaše osobne podatke obrađujemo? Obrađujemo osobne podatke koje ste nam dali prilikom prijave na nagradni natječaj odnosno tijekom nagradnog natječaja odnosno podatke koje ste nam dali kako bismo Vam predali nagradu. Vaše identifikacijske podatke Primjerice ime i prezime, adresu prebivališta/boravišta. Vaše kontakt podatke Primjerice e-adresa ili telefon. Podatke o Vašoj prijavi te sudjelovanju u nagradnom natječaju U koju svrhu obrađujemo Vaše osobne podatke? Vaše osobne podatke obrađujemo u svrhu dostave nagrade najbolje rangiranom sudioniku. Kako bismo Vam omogućili sudjelovanje u nagradnom natječaju. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes jer postupamo po Vašem zahtjevu da sudjelujete u nagradnom natječaju; Kako bismo ispunili svoje zakonske dužnosti u svrhu poštivanja primjenjivih zakona te u svrhu suradnje sa službama i javnim tijelima. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je ispunjenje naše zakonske dužnosti; Kako bismo zaštitili svoje opravdane interese (primjerice kada je to nužno za provođenje sigurnosnih mjera). U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes. Ako se Dobitnik ne javi u roku od 24 (slovima: dvadesetčetiri) sata od objave dobitnika, Organizator ima pravo proglasiti novog dobitnika natječaja, prema principu idućeg rangiranog Sudionika na automatskoj rang listi Kviza. Nagrada će biti poslana na adresu koju je dobitnik putem e-maila proslijedio Organizatoru u roku od 15 dana, ukoliko nije drugačije navedeno u nagradnom natječaju. Realizacijom nagrade prestaju sve obveze Organizatora nagradnog natječaja. Članak 8. Sudionici u nagradnom natječaju Sudionici koji sudjeluju u nagradnom natječaju ne mogu zahtijevati nagradu u većim količinama ili drugačije nagrade od one koja je navedena u ovim Pravilima od strane Organizatora. Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju ova Pravila. Sudionici također ne mogu zamijeniti nagradu za novac ili prenijeti na neku drugu osobu. Organizator će pregledati sve zaprimljene odgovore i zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati prijavljene Sudionike ako: • sudionik prekrši Pravila; • sudionik ne odgovori na upit Organizatora u roku od 24 sata ili ostavi netočne osobne podatke ili iz drugog razloga nije moguće stupiti s njim u kontakt; Članak 9. Pogreške i neregularne prijave Pogrešne ili nepotpuno ispunjene prijave nevažeće su i ne daju pravo ni na kakvu nagradu. Ako Sudionik Natječaja unese bilo kakav neprimjeren ili uvredljiv sadržaj, isti će biti uklonjen i neće se smatrati regularnom prijavom na Natječaj. Članak 10. Objava Dobitnika Ime dobitnika nagrada bit će objavljeno na službenoj Instagram stranici Pharmeria u roku od 12 (slovima: dvanaest) sati nakon završetka Natječaja. (https://www.instagram.com/pharmeria/ ) Članak 11. Maloljetni sudionici u nagradnom natječaju Maloljetnici nemaju pravo sudjelovati u Nagradnom natječaju. U slučaju da se, unatoč ovim Pravilima, maloljetna osoba prijavi za sudjelovanje u Nagradnom natječaju, a kasnijom provjerom podataka bude ustanovljeno da ne udovoljava uvjetu godina iz članka 5. ovih Pravila, njezin rezultat bit će proglašen nevažećim te će nagrada pripasti idućem punoljetnom najbolje plasiranom sudioniku. Članak 12. U slučaju spora U slučaju spora između Organizatora i Sudionika nagradnog natječaja nadležan je Općinski sud u Zagrebu. Članak 13. Mogućnost prekida nagradnog natječaja Organizator zadržava pravo da prekine Natječaj, u slučaju okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem slučaju se oslobađa svih mogućih nastalih obveza prema Sudioniku. Organizator ne snosi nikakvu odgovornost zbog tehničkih problema ili grešaka u unosu podataka i drugih razloga koji ne ovise od Organizatora. Sudionik koji sudjeluje u Natječaju prihvaća prava i obveze iz Pravila. Organizator zadržava pravo promjene Pravila, o čemu će svi Sudionici biti pravovremeno obaviješteni objavom na stranici (https://www.instagram.com/pharmeria/ Članak 14. Izmjene pravila Organizator zadržava pravo promijeniti Pravila Natječaja, o čemu će svi Sudionici biti pravovremeno obaviješteni objavom na stranici (https://www.instagram.com/pharmeria/ Članak 15. Publicitet Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju svi korisnici koji ostave svoj komentar na Pharmeria Instagram stranicama suglasni su da Organizator te odgovore trajno zadrži na službenoj Instagram stranici te da ih može koristiti za vlastite promotivne svrhe, u kampanjama, bez posebne naknade, vremenski neograničeno. Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju svi korisnici koji učitaju fotografije u komentare ispod objave na Pharmeria Instagram stranicama su suglasni da Organizator te fotografije trajno zadrži na službenoj Instagram stranici te da ih može koristiti za vlastite promotivne svrhe, u kampanjama, bez posebne naknade, vremenski neograničeno. Ako Sudionici Natječaja objave kakav sadržaj/fotografije na našoj stranici, smatrat ćemo da su ga objavili svojevoljno te Medika d.d. ne snosi odgovornost za sadržaj istih, kao ni za zlouporabu korištenjem takvog sadržaja od bilo kojih trećih osoba. Također, smatrat ćemo ako su Sudionici objavili bilo kakav sadržaj na našoj Instagram stranici (uključujući fotografije, tekstualne poruke, komentare, bilo koje osobne podatke i sl.) da imaju sva potrebna ovlaštenja za objavu takvog sadržaja. Takvom objavom sudionici natječaja daju našoj tvrtki dopuštenje za korištenje cjelokupnog objavljenog sadržaja u marketinške i bilo koje druge komercijalne svrhe te se ujedno odriču svih materijalnih i bilo kojih drugih prava koja im po tom osnovu pripadaju. Ovaj Natječaj nije ni na koji način povezan s Instagramom, te ga Instagram ne promiče niti sponzorira. Vaše podatke koje dajete isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti ovog natječaja, dajete Medika d.d., a ne Instagramu. Napominjemo, Instagram je javni prostor i objava bilo kojeg sadržaja (uključujući i fotografije) može predstavljati zadiranje u privatnost, kako samih sudionika natječaja, tako i trećih osoba.
1.0.1606:db734c980d71842992d11ac783e88450bdc2646a