Pharmeria politika privatnosti by Medika d.d.

 

Marketplace je internetski portal www.pharmeria.hr sa svim pod-domenama i web stranicama te aplikacijama za mobilne telefone koji pripadaju domeni www.pharmeria.hr putem kojeg pravne i fizičke osobe u obavljanju svoje registrirane ljekarničke djelatnosti i djelatnosti informacijskog društva mogu nuditi proizvode iz svog asortimana (Pharmeria).

 

Portalom Pharmeria upravlja Medika koja, u smislu propisa o zašiti osobnih podataka, utvrđuje svrhu i način obrade osobnih podataka na Marketplace-u. Zbog navedenog Medika je Voditelj obrade osobnih podataka ispitanika na Pharmeriji koja ovom Politikom privatnosti obavještava ispitanike o obradi njihovih osobnih podataka na Pharmeriji u smislu čl. 13. i 14. Opće uredbe EU o zaštiti podataka (GDPR).

 

  1. Podaci o voditelju obrade

 

Medika d.d. za trgovinu lijekovima i sanitetskim materijalom, sa sjedištem u Zagrebu, Capraška 1, upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 080027531, EUID: HRSR.080027531, OIB: 94818858923, kontakt službenika za zaštitu osobnih podataka: szop@medika.hr (dalje u tekstu: Voditelj obrade ili Medika).

 

  1. Drugi voditelji obrade i kontaktna točka

 

Pored Medike, u obradi osobnih podataka na Pharmeriji u svojstvu voditelja obrade sudjeluju i druge pravne i fizičke osobe, i to one čiji se proizvodi Pharmeriji nude (Sudionici). Zbog navedenog se na obradu osobnih podataka ispitanika pored ove Pharmeria politike privatnosti, Medike kao Voditelja obrade primjenjuje i Pharmeria Politika privatnosti Sudionika, dostupna pri dnu stranice www.pharmeria.hr .

 

Medika odgovara za zakonitost prikupljanja i obrade osobnih podataka ispitanika u svrhu registracije na Pharmeriji, a svaki Sudionik odgovara za zakonitost obrade osobnih podataka ispitanika u svrhu provođenja transakcije (kupnje ili rezervacije proizvoda).

 

Zbog činjenice da u obradi osobnih podataka na Marketplace-u sudjeluje više voditelja obrade, sukladno odredbi čl. 26 GDPR-a utvrđuje se da je zajednička kontaktna točka za ispitanike helpi@pharmeria.hr .

 

Medika preporuča svim ispitanicima da se upoznaju sa odredbama ove Politike privatnosti i Politike privatnosti Sudionika Pharmerije, kako bi bili cjelovito informirani o obradi njihovih osobnih podataka na portalu Pharmeria. Obzirom da se politike privatnosti mogu mijenjati, preporuča se ispitanicima da redovito pregledavaju politike privatnosti i upoznaju se sa eventualnim izmjenama istih.

 

  1. Podaci koji se prikupljaju i pravna osnova obrade

 

3.1. Obzirom da prodaja na daljinu za određene proizvode, i to lijekove koji se izdaju bez liječničkog recepta na portalu Pharmeria nije dozvoljena zakonom, Pharmeria omogućuje gostu korisniku da izvrši rezervaciju lijekova koji se izdaju bez liječničkog recepta kod odabranog Sudionika i potom, po svojoj volji, kupi neposredno u ljekarni tog Sudionika u kojoj je lijek rezervirao.

 

U navedenu svrhu prikupljaju se slijedeći osobni podaci registriranog korisnika:

 

- ime i prezime,

- e-mail adresa.

 

U svrhu korištenja svih drugih usluga Pharmerie, posjetitelj se mora registrirati i postati Registrirani Korisnik Pharmeria. U svrhu Pharmeria registracije prikupljaju se slijedeći osobni podaci:

 

- ime i prezime,

- adresa (poštanski broj),

- datum rođenja,

- e-mail adresa,

- telefonski broj,

- korisničko ime i lozinka,

- IP adresa,

- podatak o lokaciji uređaja s kojeg Registrirani Korisnik pristupa Pharmeriji (GPS)

 

Obzirom da bez rezervacije lijeka koji se izdaje bez liječničkog recepta odnosno registracije u sustav nije moguće korištenje Pharmeria usluga, naprijed navedeni podaci prikupljaju se radi sklapanja i izvršenja ugovora odnosno temeljem odredbe čl. 6. st. 1. tč. b GDPR.

 

Naprijed navedeni osobni podaci mogu se, izuzev u svrhu registracije, obrađivati i u svrhu izvršenja transakcija sa pojedinim Sudionikom, sukladno Pharmeria Politici privatnosti Sudionika. Pored Sudionika, podatke u svrhu izvršenja ugovora može obrađivati i Medika, kada pružajući usluge upravljanja Pharmerijom:

 

- prima izjave Registriranih Korisnika o jednostranom raskidu ugovora sklopljenog na daljinu,

- prima prigovore korisnika vezane uz rad Pharmerije,

- pruža ili osigurava uslugu dostave kupljenih proizvoda.

 

Podaci potrebni za sklapanje i izvršenje ugovora, kao i za primanje izjava o raskidu odnosno rješavanje prigovora korisnika i/ili dostavu prikupljaju se na obveznoj osnovi.

 

Prikupljeni osobni podaci pohranjuju se u razdoblju od tri godine računajući od dana odjave korisnika s Pharmerije odnosno od dana posljednje transakcije, izuzev u slučaju kada se očekuje ili je pokrenut sudski ili drugi odgovarajući postupak i kada se podaci temeljem legitimnog interesa zadržavaju do pravomoćnog okončanja takvog postupka i 1 godinu nakon toga, na temelju odredbe čl. 6. st. 1. tč. f GDPR-a, odnosno na dulji rok kada je zakonom određeno dulje vrijeme ili trajno čuvanje.

 

3.2. Pored podataka nužnih za sklapanje i izvršenje ugovora, Pharmeria može osobne podatke gosta korisnika i/ili Registriranih Korisnika, i to imena i prezimena, e-mail adrese prikupljati na dobrovoljnoj osnovi, u svrhu dostavljanja marketinških obavijesti (podaci o novim proizvodima, promidžbene poruke, pozivi na sudjelovanje u nagradnim igrama i natječajima i slično) putem elektroničkog newslettera ili elektroničkih obavijesti.

 

U tom slučaju podaci se prikupljaju temeljem privole ispitanika, koju ispitanik daje klikom prilikom registracije u newsletter.

 

Podaci prikupljeni temeljem privole čuvaju se do opoziva privole.

 

Ispitanik ima pravo u svakom trenutku odustati od dane privole, dostavom odgovarajućeg zahtjeva na gornje kontakt podatke Medike (navedeno ne utječe na zakonitost obrade prije povlačenja privole) odnosno neposredno u sustavu u kojem je privola izdana.

 

3.3. Pored osobnih podataka prikupljenih neposredno od ispitanika, Pharmeria može određene podatke prikupiti neposredno na internet stranici Pharmerije, primjerice datum i vrijeme pristupa na Internet stranicu www.pharmeria.hr, informacije o hardveru, softveru ili internetskom pretraživaču kao i o operativnom sustavu računala te verziji aplikacije i jezičnim postavkama, kao i o klikovima na Pharmeriji. Ovi podaci prikupljaju se korištenjem tzv. kolačića, o kojima više možete saznati pri dnu stranice https://pharmeria.hr/ .

 

Ovisno o vrsti kolačića, podatke temeljem kolačića Pharmeria prikuplja temeljem privole, radi sklapanja i ispunjenja ugovora sa odnosno na temelju legitimnog interesa sukladno čl. 6. st. 1. tč. a, b i f GDPR-a.

 

3.4. Prikupljeni osobni podaci iz tč. 3.1., 3.2. i 3.3. ne izvoze se izvan Europske Unije, izuzev kada su poduzete odgovarajuće mjere zaštite osobnih podataka sukladno primjenjivim propisima. Navedeni podaci obrađuju se automatskom obradom, kojoj ispitanik može prigovoriti.

 

  1. Korisničko ime i lozinka

 

Ispitanicima se prilikom registracije preporuča odabir lozinke koja predstavlja kombinaciju velikih i malih slova, brojeva i znakova te lozinka od najmanje osam znakova. Nadalje, preporuča se lozinku periodično mijenjati (barem jednom godišnje).

 

  1. Prikupljanje podataka maloljetnih osoba

 

Pharmeriji ne mogu u svojstvu Registriranih Korisnika pristupiti osobe mlađe od 18 godina.

 

  1. Obrada osobnih podataka u procesu plaćanja

 

Pharmeria/Medika ne sudjeluje u procesu plaćanja proizvoda koji se nude na Pharmeriji, neovisno o tome radi li se o plaćanju pouzećem ili elektroničkom plaćanju. Stoga Pharmeria/Medika ne obrađuje osobne podatke Registriranih Korisnika u procesu plaćanja i nema uvid u njihove financijske podatke (podaci o debitnim i kreditnim karticama, bankovni podaci i slično).  

 

  1. Otkrivanje osobnih podataka trećim osobama

 

Pharmeria osobne podatke Registriranih Korisnika može otkrivati Sudionicima, i to onom Sudioniku s kojim je Registrirani Korisnik dogovorio pojedinu transakciju u odnosu na koju se podaci otkrivaju.

 

Pored navedenog Pharmeria može osobne podatke Registriranog Korisnika potrebne za izvršenje dostave kupljenog proizvoda otkrivati pružatelju usluge dostave proizvoda s Pharmerije s kojim ima sklopljen odgovarajući ugovor.

 

Osobni podaci Registriranog Korisnika mogu se otkrivati i u slučaju provedbe nagradnog natječaja ili nagradne igre, na primjer u slučaju da osvojenu nagradu pobjedniku ili pobjednicima natječaja dostavlja neposredno sponzor natječaja ili njegov partner-dostavljač ili marketinškoj agenciji koja pruža usluge organizacije i provedbe natječaja, temeljem odgovarajućeg ugovora.

 

U svim slučajevima kada se osobni podaci Registriranog Korisnika dostavljaju trećim osobama, Pharmeria/Medika će poduzeti mjere potrebne za osiguranje odgovarajuće razine zaštite osobnih podataka (na primjer, sklapanjem odgovarajućeg ugovora sa drugim voditeljem ili izvršiteljem obrade ili slično). Pharmeria/Medika neće dozvoliti korištenje osobnih podataka (ni njihovo daljnje dijeljenje) izuzev u gore navedene svrhe.

 

Pored navedenog, osobni podaci mogu se koristiti kada je to neophodno za ispunjavanje zakonom propisanih obveza, zaštitu online usluga i tehnologija, sudske postupke, zaštitu sigurnosti osoba i imovine ili u sklopu istraga kaznenih djela.

 

  1. Prava ispitanika

 

Za podatke koji se prikupljaju i obrađuju temeljem privole, ispitanik ima pravo u svakom trenutku odustati od dane privole, dostavom odgovarajućeg zahtjeva na gornje kontak podatke (navedeno ne utječe na zakonitost obrade prije povlačenja privole).

 

Pharmeria poštuje i prava ispitanika na pristup, ispravak i ograničavanje obrade osobnih podataka, kao i prava na ulaganje prigovora na obradu i pravo na prenosivost podataka.

Predmetna prava podrazumjevaju primjerice slijedeće:

 

Zatražiti pristup osobnim podacima i dobiti kopiju takvih podataka;

 

Dobiti osobne podatke u strukturiranom, uobičajeno korištenom i računalno čitljivom formatu;

 

Ispravak osobnih podataka u slučaju kad su netočni ili nepotpuni;

 

Izjavljivanje prigovora zbog razloga povezanih s obradom na temelju legitimnog interesa, uključivo s izradom profila i slanjem marketinških obavijesti;

 

Brisanje osobnih podataka primjerice u slučaju povlačenja privole;

 

Ishođenje ograničavanje obrade primjerice u slučaju zahtjeva za ispravkom podataka.

 

Navedena prava ispitanici ostvaruju podnošenjem pisanog zahtjeva Kontaktnoj točci, Medici i/ili Službeniku za zaštitu osobnih podataka, na gore navedene kontakte. Pravo na podnošenje prigovora ostvaruje se prigovorom Agenciji za zaštitu osobnih podataka RH.

 

  1. Poveznice na druge web stranice i društvene mreže

 

Na portalu Pharmeria se mogu pojaviti poveznice na web stranice kojima ne upravlja Pharmeria/Medika već treće strane. Ukoliko posjećujete ove povezane web stranice preporuča se ispitanicima pročitati njihova pravila zaštite privatnosti, uvjete korištenja i druge politike. Pharmeria/Medika ne odgovara za politike i načine rada takvih trećih strana.

 

Na Pharmeria Marketplace-u također mogu biti postavljeni sadržaji (oglasni sadržaji, aplikacije, alati,) drugih dobavljača, primjerice Googla ili Facebooka, u svrhu pružanja analitičkih usluga (google analytics, mail chimp, FCB pixels). Obzirom da pružatelji takvih usluga nastupaju u ulozi voditelja obrade, Medika ne odgovara za takve sadržaje. Na linku https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, https://help.instagram.com/519522125107875 https://policies.google.com/privacy?hl=hr , https://www.facebook.com/policy.php  dostupne su informacije o takvim sadržajima drugih dobavljača, te internet adrese na kojima možete pronaći više informacija o njihovim pravilima zaštite privatnosti, uvjetima korištenja i drugim politikama.

 

  1. Izmjene Politike privatnosti

 

Za izmjenu ove Politike nije potrebna suglasnost Registriranog Korisnika, kojem se preporuča upoznati se s Politikom privatnosti koja je na snazi prilikom svakog korištenja stranica Pharmerie.

 

Ova Politika kao i bilo koja izmjena i dopuna iste stupaju na snagu objavom na Pharmeriji.

1.0.1576:851cd9b2332af1b5bb6b3d9d00bd53fc214b6f93