Važna obavijest prema Zakonu o zaštiti potrošača. .

O proizvodu

Opis proizvoda

Lentismed urinarni kateteri za samokateterizaciju vrhunske kvalitete.

Proizvođač / Dobavljač

LENTISKAT

Brand

LENTISMED

Količina proizvoda

30 kom

Posebna upozorenja

Upozorenja – Ovaj je proizvod namijenjen za jednokratnu uporabu. Ne sterilizirati ponovno niti jedan dio ovog proizvoda. Ponovna uporaba i/ili prepakiranje mogu predstavljati rizik od infekcije kod bolesnika ili korisnika, ugroziti strukturni integritet i/ili bitne karak_x0002_teristike materijala i konstrukcije, što može dovesti do neispravnosti proizvoda i/ili do ozljede, bolesti ili smrti bolesnika. Sigurnosne mjere – Prije uporabe pregledati kateter. Ukoliko su proizvod ili pakiranje oštećeni, ne koristiti proizvod. Indikacije, kontraindikacije, opasnosti, upozorenja, mjere opreza i upute za uporabu vidjeti u uputama priloženim uz pakiranje i na etiketama proizvoda.

Kateter urinski CH 6 DJ 19cm HI+H2O 30 komada

51,88
(390,89 kn)
Cijena za j.m.:  51,88 €/kom  (390,89 kn/kom)

Cijena je orijentacijska. Konačna cijena proizvoda ovisi o lokaciji preuzimanja

Važna obavijest prema Zakonu o zaštiti potrošača. .

1.0.1502:fd2a5efbecaa7e4dd7665aa59bfdd341237e4be9