Razmišljaj o sebi!

Razmišljaj o sebi!

Što te očekuje u ožujku?

 

 

Za tebe smo pripremili brojne pogodnosti i zanimljiv edukativan sadržaj!

 

Pharmeria za žene - cijeli mjesec odličnih popusta na odabranu kozmetiku, suplemente, proizvode za očuvanje ženskog zdravlja. Mjesec stručnih predavanja iz područja nutricionizma i ginekologije. Pripremili smo nagradni natječaj i još puno toga u mjesecu koji smo odlučili posvetiti svim upornim, strpljivim i snažnim ženama!

 

 

 

23. do 31. 3. 2023. Razmišljaj o sebi! Kozmetika

 

 

 

25. do 30. 3. 2023. Instagram giveaway @pharmeria

 

 

 

Pročitaj pravila

 

 

 

Uz tebe, za tebe!

 

21. 3. 2023. Insta live @pharmeria s dr. med. Anom Jelčić,  spec. ginekologije i opstetricije

 

Ana Jelčić, specijalistica je ginekologije i opstetricije sa višegodišnjim iskustvom. Završila je Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2006. godine. Do 2009. godine radila je kao znanstveni novak u Klinici za  Infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević”, na Zavodu za urogenitalne infekcije i nejasna febrilna  stanja. Godine 2009. počinje raditi i dežurati u svojstvu specijalizanta ginekologije i opstetricije u KB „Sv. Duh”. Dio specijalističkog usavršavanja nastavila je u Klinici za ženske bolesti i porode KBC-a Zagreb gdje je nastavila s učenjem i radom u referentnim centrima za ginekološku onkologiju i dijabetes u  trudnoći te 2017. položila specijalistički ispit. Nakon položenog specijalističkog ispita nastavlja raditi u Domu Zdravlja Zagreb centar, ispostava Dugave kao voditelj tima ambulante sa više od 7000 pacijentica. Nakon Doma zdravlja Dugave, nastavlja raditi u Poliklinici Mazalin gdje je nastavila usavršavati znanje ultrazvuka na aparatu visokih mogućnosti, imala priliku steći iskustvo rada u privatnom sektoru, upoznati i liječiti mnoge ginekološke pacijentice te voditi kompletne trudnoće mnogih trudnica.

Završila je Poslijediplomski studij Ultrazvuk u ginekologiji i opstetriciji. Edukaciju za provoditelje trudničkih tečajeva Grada Zagreba završila je 2019. godine. Iste godine je započela je  edukaciju iz tjelesno orijentirane psihoterapije u sklopu CIR trening instituta priznatog od EABP-a (Europske asocijacije za tjelesno orijentiranu psihoterapiju), na kojem je diplomirala 2022. godine u svojstvu praktikanta te unatrag dvije godine aktivno radi pod supervizijom. Stečena znanja i senzibilitet za tijelo koristi u svom radu sa pacijenticama.

U radu posebnu vrijednost stavlja na uzroke pojave bolesti, prevenciju istih, reverzibilnost kada je ona moguća, pravovremeno liječenje  i neraskidivu vezu između stanja duha i tijela. U sklopu trajne medicinske edukacije radila je na raznim znanstvenim projektima, pohađala je i pohađa  brojne domaće i međunarodne tečajeve i simpozije. 

2023. godine otvara svoju privatnu ordinaciju, Ginekologija D*ANA sa namjerom da svojim pacijenticama omogući sigurno mjesto, gdje će za sebe, uz kvalitetnu medicinsku skrb dobiti potpunu pažnju i sve odgovore na pitanja o svom zdravlju.

 

 

 

14. 3. 2023. Insta live @pharmeria s nutricionisticom Angelinom Paić,  mag. ing. univ. spec. nutr.

 

Angelina Paić završila je diplomski studij (2002.) na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu u Zagrebu, smjer Prehrambeno inženjerstvo, te je stekla naziv magistar prehrambenog inženjerstva. Radi od 2008. godine u  laboratoriju za kontrolu pitke vode kao samostalni inženjer analitičar kemičar u Vodovod – Osijek d.o.o.

Poslijediplomski specijalistički studij iz Nutricionizma završila je  2019.  na Prehrambeno tehnološkom fakultetu u Osijeku.

Nakon završetka specijalističkog studija radi na širenju znanja na području nutricionizma temeljenog na znanstvenim dokazima te posjećuje brojna stručna usavršavanja na temu fitoterapije za zdravlje probavnog sustava, zdravlje mikrobiote , prehrane za zdravlje crijeva i utjecaja mikrobiote na naše fizičko i mentalno zdravlje.

Vlasnica je obrta za nutricionističko savjetovanje i poduke “Nutricionistica Angelina” od 2021. godine, te radi kao vanjski stručni suradnik u Poliklinici Sv.Ante u Osijeku (2023.) .

Završila je tečaj 1. kategorije trajne medicinske edukacije za  terapeuta “Kliničke psihoneuroendokrinoimunologije.”

Završila je  tečaj za stručno usavršavanje nutricionista  “PCOS akademija za nutricioniste”. Tečaj je usmjeren ka nutritivnoj terapiji žena sa sindromom policističnih jajnika.

Članica je Hrvatskog akademskog centra primijenjenog nutricionizma (HACPN) i Hrvatskog društva nutricionista i dijetetičara (HDND).

Piše kolumne za popularne portale, aktivno kreira digitalni sadržaj na temu nutricionizma, održala je brojna predavanja i edukacije s ciljem da pozitivno utječe na promjene prehrambenih i životnih navika u svojoj zajednici.

 

 

1.0.1601:4098c565b49e113a585f26e12a9b57622c5f2f4c